Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
30.08. у 10:00  29.08. у 14:00, амф. 213

Систем васпитања и образовања
29.08. у 14:00 амф.

Основи педагошке науке
2.09. у 10:00 101

Основи психологије личности
4.09. у 9:30 101

Општа психологија
4.09. у 9:30 101

Статистика у истраживању образовања
3.09. у 12:00 амф.

Увод у развојну психологију
28.08. у 10:00 амф.

Развојна психологија
28.08. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
30.08. у 12:00 104

Општа педагогија
29.08. у 14:00 амф.

Образовање и медији
29.08. у 11:00 105

Рад с даровитим ученицима
29.08. у 14:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
29.08. у 14:00 амф.

Информационе технологије у образовању
2.09. у 10:00 101

Ваншколска педагогија
29.08. у 14:00 амф.

Развој педагогије у Срба
30.08. У 12:00 104

Историја школства у Србији
3.09. у 10:00 101

Педагошка психологија
26.08. у 11:00 101

Увод у педагошку психологију
26.08. у 11:00 101

Увод у педагошка истраживања
4.09. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
4.09. у 11:00 101

Методологија педагошких истраживања
4.09. у 11:00 101

Дидактика
29.08. у 11:00 105

Предшколска педагогија
27.08. у 10:00 101

Школска педагогија
2.09. у 16:30 амф.

Методе рада предшколског педагога
27.08. у 10:00 101

Развијање и евалуација програма
27.08. у 13:00 103

Школска пдагогија (одабране теме)
4.09. у 10:30 277

Породична педагогија
2.09. у 11:00 266

Језик и образовање
30.08. у 12:00 211

Андрагогија
3.09. у 8:00 105

Савремени педагошки правци
2.09. у 11:00 266

Методика рада школског педагога
4.09. у 11:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
2.09. у 16:00 277

Усмена анализа дневника праксе
4.09. у 16:30  4.09. у 16:00, 277 277

Системи и програми предшколског васпитања
27.08. у 13:00 103

Дечја игра и стваралаштво
26.08. у 10:00 103

Планирање у настави
29.08. у 10:00  2.09. у 12:00, 105 103

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
29.08. од 11:00 до 13:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
30.08. у 11:00 ЦОН

Професионални развој наставника
3.09. у 10:00 101

Праћење и оцењивање у настави
29.08. у 12:00 ЦОН

Модели наставе математике и природних наука
29.08. у 11:00 105

Инклузија у образовању
4.09. у 15:00 211

Интеркултурално образовање
29.08. у 17:00 105

Дидактичке теорије - импликације у настави
30.08. у 14:00 269

Интерактивне методе у настави
2.09. у 14:00 269

Медији и образовање
29.08. у 11:00 105

Методика језичког образовања
30.08. у 12:00 211

Методика математичког образовања
29.08. у 11:00 105

Истраживања у педагогији (мастер)
4.09. у 11:00 101

Високошколско образовање (мастер)
2.09. у 11:00 266

Породични односи и васпитње (мастер)
2.09. у 11:00 266

Детињство, култура и образовање (мастер)
3.09. у 13:00 606

Компаративна педагогија(мастер)
2.09. у 16:00 277

Педагошко саветовање (мастер)
2.09. у 16:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
4.09. у 10:30 277

Управљање у образовању (мастер)
4.09. у 10:30 277

Настава и учење (мастер)
29.08. у 11:00 105

Национална историја педагогије (мастер)
30.08. У 12:00 104

Општа историја педагогије (мастер)
30.08. У 12:00 104

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
3.09. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
3.09. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
29.08. у 14:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
29.08. у 14:00 амф.

Превенција антисоцијаног понашања деце и младих у школи (мастер)
4.09. у 10:30 277

Развој и права детета (мастер)
28.08. у 10:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
2.09. у 14:00 269
↑↑↑