Педагогија

 • Развој деце и адолесцената
  Права детета и развој
  Образовање за друштвену правду / интеркултурално образовање
  Комуникација и конструктивно решавање конфликата /технике алтернативног решавања сукоба
  Професионални развој наставника
 • 1993 - основне студије - ФФ
 • 1999 - магистарске студије - ФФ
 • 2009 - докторске студије - ФФ
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА - тежиште Развојна психологија)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА-тежиште Развојна психологија)
 • 2013 - доцент - Учитељски факултет
  (ужа научна област: Развојна психологија)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 -  2009 -  Childhood in multicultural context - CRC as a framework for intercultural education
  Association of Centers for Multidisciplinary and Interdisciplinary Studies and Research , Нови Сад, Србија (предавање по позиву)
 • 2007 -  2013 -  Детињство и права детета
  Правни факултет, Универзитет Унион, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Редакција часописа Учитељ  (чланство)
 • 2005 -  2010 - Промене у основношколском образовању - проблеми, циљеви, стратегије
  Учитељски факултет, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑