Педагогија

 • образовање наставника
  високошколска настава
  рефлексивна пракса наставника
  квалитативна истраживања у педагогији
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СЕОСКА ОСНОВНА ШКОЛА КАО ПОСРЕДНИК КУЛТУРЕ)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕФЛЕКСИВНУ ПРАКСУ)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКА)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОГИЈА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОГИЈА)
 • 2000 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 1998 -  Центар за интерактивну педагогију  (чланство)
 • 1999 -  Балканско друштво за педагогију и образовање  (чланство)
 • 2001 -  2003 - Министарство просвете и спорта Републике Србије  (члан Комисије за демократизацију )
 • 2003 -  2008 - Центар за интерактивну педагогију, Београд  (члан Надзорног одбора )
 • 2006 -  2008 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета (истраживач)
 • 2004 -  2006 - Serbian Teacher Education Program
  Mинистарство просвете и спорта РС и Министарство иностраних послова Финске (сарадник)
 • 2000 -  2005 - Образовање – подстицај друштвеној и екомској трансформацији Србије
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофаког факултета у Београду (истраживач)
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факутлета Универзитета у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑