Педагогија

 • Multivarijatna statistička analiza
  Programiranje
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОВЕРАВАЊЕ СТРУКТУРАЛНИХ ХИПОТЕЗА КОНФИРМАТИВНИМ МЕТОДОМ КАНОНИЧКЕ ДИСКРИМИНАТИВНЕ АНАЛИЗЕ)
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2006 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАТИСТИКА У ПСИХОЛОГИЈИ)
 • 1999 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАТИСТИКА У ПСИХОЛОГИЈИ)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)



↑↑↑