Педагогија

 • насиље међу младима
  социјални конфликти
  образовање за демократију и грађанско друштво
  правна социјализација
  етничке предрасуде и стереотипи
 • 1979 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1986 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЛОКУС КОНТРОЛЕ И АТРИБУЦИЈА КАО ПРИСТУПИ ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПОСТИГНУЋА)
 • 1992 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СОЦИЈАЛНОПСИХОЛОШКА СТРУКТУРА ПРАВНЕ СОЦИЈАЛИЗОВАНОСТИ НА АДОЛЕСЦЕНТСКОМ УЗРАСТУ)
 • 2010 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2000 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА I И II)
 • 1993 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1988 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1980 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 -  2007 -  Ethnic Stereotypes and Prejudice
  European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South-East Europe, (ERMA), Сарајево, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2006 -  дипломске студије за омладински рад у заједници
  Forum Syd, Центар за омладински рад, Београд, Шведска, Србија (гостујући професор)
 • 2006 -  2008 -  Увод у теорије конфликата
  Специјалистичке академске студије о медијацији, ФПН , Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2006 -  члан редакције часописа "Социологија"  (чланство)
 • 2006 -  члан редакције часописа "Психологија"  (чланство)
 • 2005 -  Универзитет у Новом Саду  (члан Стручног већа за мировне студије)
 • 1995 -  НВО "Мост - удружење за сарадњу и посредовање у сукобима"  (члан управног одбора)
 • 2004 -  2005 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за финансије)
 • 2006 -  "Психолошки проблеми у контексту друштвених промена"
  Институт за психологију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
 • 2002 -  2005 - "Процеси формирања нових компетенција и образаца понашања у друштву које се мења"
  Институт за психологију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
 • 2005 -  2005 - Извештај о хуманом развоју у Србији
  Уједињене нације - Програм за развој (UNDP) (члан тима експерата)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑