Педагогија

 • психологија међуљудских односа, психологија демократије, психологија и менаџмент
 • 1975 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1982 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АУТОРИТАРНА И ДЕМОКРАТСКА ЛИЧНОСТ И ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ОДНОСА)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СНАГА ЕГА И ПРИХВАТАЊЕ ПЛУРАЛИСТИЧКИХ ИДЕЈА)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА)
 • 2006 -  2010 - Члан уређивачког одбора часописа Зборник Института за педагошка истраживања  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Васпитање и образовање за изазове демократског друштва
  Институт за педагошка истраживања (сарадник на пројекту)
 • 2006 -  2010 - образовање за друштво знања
  Институт за педагошка истраживања (сарадник на пројекту)
↑↑↑