Педагогија

 • школа као систем - садржајно-структуралне компоненте школе
  развојни и реформски процеси у области школског образовања
  методолошки приступи у проучавању школе и школског система
  систем евалуације у образовању
  професионални развој и професионална аутономија наставника
  концепције и приступи у остваривању улоге педагога у школи
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УЛОГА ПЕДАГОГА У ВРЕДНОВАЊУ РАДА НАСТАВНИКА)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ШКОЛА КАО КОНТЕКСТ САМОРЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИКА)
 • 2013 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1990 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 1997 -  Balkan Society for Pedagogy and Education  (чланство)
 • 2005 -  2007 - Зборник Института за педагошка истраживања  (чланство)
 • 2005 -  Настава и васпитање  (чланство)
 • 2010 -  2014 - TEMPUS MASTS (Master Programme for Subject Teachers in Serbia) Темпус пројекат: Мастер програм „образовање наставника предметне наставе”, број 511170
  Универзитет у Београду; Tempus Foundation (сарадник на пројекту)
 • 2005 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција, број 149015
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду (сарадник на пројекту - истраживач)
 • 2010 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији, број 179060
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (сарадник на пројекту - истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑