Педагогија

 • предшколско васпитање
  однос породице и јавног васпитања
  системске промене у образовању
  интерактивна настава
  партнерство у васпитању и образовању
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОЛОЕЖАЈ ДЕТЕТА У ДЕЧИЈИМ ВРТИЋИМА И ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВИЈАЊЕ МОДЕЛА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У УСПОСТАВЉАЊУ ПАРТНЕРСТВА ПОРОДИЦЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА)
 • (1995 - 1995) Džordžtaun univerzitet u Vašingtonu DC
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1993 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1985 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1980 -  Друштво педагога Србије  (чланство)
 • 1998 -  Центар за интерактивну педагогију  (чланство)
 • 1994 -  1998 - Центар за интерактивну педагогију  (Директор међународног пројекта предшколског васпитања "Корак по корак" за Југославију)
 • 1998 -  BASOPED  (чланство)
 • 2010 -  2014 - Član Upravnog odbora Inatituta za pedagoška istraživanja  (чланство)
 • 2013 -  Član redakcije čaopisa Nastava i vaspitanje  (чланство)
 • 2014 -  2016 - Kaleidoskop - diversifikacija programa predškolskog vaspitanja
  Institut za pedagogiju i andragogiju i UNICEF (rukovodilac)
 • 2016 -  2018 - Пилотирање Основа програма у ПВО - Године узлета
  Институт за педагогију и андрагогију, МПНТР, ЗУОВ, УНИЦЕФ (Руководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Образовање и учење – претпоставке европских интеграција ; Министарство за науку РС, ; 2006-2010; 2006-2010
  Институт за педагогију и андрагогију (истраживач)
 • 2009 -  2010 - Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији
  УНИЦЕФ; Институт за психологију (експерт)
 • 2010 -  2011 - Advancing Educational Inclusion and Quality in South East Europe Initiative
  Open Society Institute and Center for Education Policy Studies CEPS - University of Ljubljana (fellowship researcher)
 • 2010 -  2013 - "The Second Chance" Systemic Development of Elementary, Practice Based Adult Education in Serbia;
  EU Commission; Ministry of education and social science Serbia and GOPA (short-time expert)
 • 2011 -  2018 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑