Педагогија

 • Породична педагогија
  Високошколско образовање
  Савремени педагошки правци
  Основи педагошке науке
 • 1989 - основне студије - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
 • 1995 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТРУКТУРА И КОРЕЛАТИ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ЗА НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОСТУПЦИ РОДИТЕЉА У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ И ЊИХОВ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ТРАНСФЕР)
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМИ ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1992 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1992 -  2013 - Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 2012 -  2013 - Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)  (чланство)
 • 2005 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
 • 2011 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета У Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑