Лабораторија за биоархеологију - Услуге и примењени пројекти

УСЛУГЕ И ПРИМЕЊЕНИ ПРОЈЕКТИ

Лабораторија за биоархеологију је у потпуности опремљена за макроскопске анализе људских и животињских остатака. Сарадници лабораторије су антрополошке и археозоолошке анализе обављали за велик број научних институција у земљи и иностранству (Републички завод за заштиту споменика културе, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине, Народни музеј у Београду, Народни музеј у Кикинди, Народни музеј у Чачку, Народни музеј у Зрењанину, Музеј Републике Српске, Бања Лука, Земаљски музеј у Сарајеву, Босна и Херцеговина, Завод за заштиту споменика културе у Котору, Црна Гора, Градски музеј у Херцег-Новом итд.).

Сарадници Лабораторије увек радо узимају учешће и иницирају пројекте који имају везе са широм заједницом јер сматрају да наука може дати снажан допринос развоју друштва. Тако су нпр. иницирали пројекат Кикиндски мамут (http://www.kika-mamut.com/), као и разне мање пројекте којима се археологија користи као алатка за развој научне писмености ђака.

↑↑↑