Лабораторија за биоархеологију - Пројекти

ПРОЈЕКТИ

У Лабораторији се реализују два пројекта: Биоархеологија древне Европе – људи, биљке и животиње у праисторији Србије (бр. пројекта III 47001), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (руководилац проф. др Софија Стефановић), и FP7 пројекат BEAN – Bridging the European and Anatolian Neolithic: demography, migration, and lifestyle at the advent of civilization (http://beanproject.eu/, https://sites.google.com/site/beanresearchnetwork/about-us-1).

↑↑↑