Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН)
01.06. у 18.00 103

Енглески језик 1 (АН)
08.06. у 18.00 101

Енглески језик 1 (ПЕ)
11.06. у 17.30 амфитеатар

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
03.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
04.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
05.06. у 9.00 каб. 109

Енглески јези 2 (АН, ПЕ, ПС)
08.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 1 (АН, ПЕ, ПС)
10.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
11.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
15.06. у 18.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
17.06. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
18.06. у 9.00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 2 (АР,ИУ)
01. 06. у 13.00 104

Енглески језик 2 (АР,ИУ)
03.06. у 13.00 104

Енглески језик 2 (АР,ИУ)
10.06. у 13.00 104

Енглески језик 2 (АР,ИУ)
24.06. у 14.00 101

Енглески језик 1 (ИУ)
01. 06. у 20.00 101

Енглески језик 1 (ИУ)
03. 06. у 20.00 101


Енглески - Маја Стевановић
Eнглески језик 1 (АР)
01.06. у 14.00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
08.06. у 16.00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС)
08.06. у 18.00 АМФ

Енглески језик 1 (СО)(презимена од А до Љ)
15.06. у 12.00 АМФ

Енглески језик 1 (СО)(презимена од М-Ш)
15.06. у 14.00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС) (презимена од А до Л)
23.06. у 11.00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)(презимена од Љ-Ш)
23.06. у 12.30 АМФ

Енглески језик 1 (КЛ)
23.06. у 12.30 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
2.6. у 14 сати; 9.6. у 14 сати; 16.6. у 14 сати каб. 109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
9.6. у 14 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
9.6. у 14 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС)
17.06.2020. у 11ч. сл. 101

Енглески језик 1 (ЕН) од М-Ш (имена, азбучно)
8.06.2020. у 11 ч. aмф.

Енглески језик 1 (ЕН), закључно са Л (азбучно ИМЕНА, не презимена)
3.06.2020.,у 11 ч. сл. 103

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
3.06 у 13.ч 8.06. у 13ч. 17.06. у 13ч. каб. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
17.06.2020. у 18.00 сала 101

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
17.06.2020. у 20.15 сала 101


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
17.6.2020 у 11.00 208

Немачки језик 2 (све групе)
17.6.2020 у 13.00 309


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
09. 06. у 13.30 105

Руски језик 2 (све групе)
09. 06. у 15.30 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит(ПС,ИС,ИУ,КЛ,ФС,АН)
8.6.2020. у 19.30 103

Италијански језик 1 - писмени испит(СО,ПЕ,АР,ЕН)
22.6.2020. у 19.30 103

Италијански језик 2 - усмени испит (ПС,ИС,ИУ,КЛ,ФС,АН)
8.6.2020. у 18.30 103

Италијански језик 2 - усмени испит (СО,ПЕ,АР,ЕН)
22.6.2020. у 18.00 103


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 - писмени испит (ПЕ,АР,ИС,ФС,АН)
09.06. у 20.00 103

Шпански језик 1 - писмени испит (СО,ЕН/АНТ,ПС,ИУ,КН)
23.06. у 20.00 103

Шпански језик 2 - усмени испит - (ПЕ,АР,ИС,ФС,АН)
09.06. у 18.00 103

Шпански језик 2 - усмени испит (СО,ЕН/АНТ,ПС,ИУ,КН)
23.06. у 18.00 103
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН)
09.07. у 18.00 сл. 104

Енглески језик 1 (ПЕ)
14.07. у 18.00 сл. 101

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
06.07. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
08.07. у 10.20  10.20 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
09.07. у 10.20  09.07. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
13.07. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
15.07. у 9.00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
13.07. у 18.30 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
13.07. у 13.00 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
17.07. у 13.30 104


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС)
07.07. у 13ч. 103

Енглески језик 1 (АР)
07.07. у 14ч. 103

Енглески језик 1 (СО)
10.07. у 16ч. АМФ

Енглески језик 1 (ФС и КЛ)
15.07. у 17ч. 101

Енглески језик 1 (ПС)
15.07.у 18ч. 101


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
7.07.2020. у 14,30 сати каб.109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
7.07.2020. у 14,30 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб.109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
7.07.2020. у 14,30 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб.109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН) писмени
6.07.2020.u 11ч. амф.

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
6.07.2020, у 13ч. каб.109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
14.7.2020. у 17.30 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
14.7.2020. у 19.45 сала 104


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
6.7.2020 у 11.00 сл.208

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
6.7.2020 у 11.00 сл.309


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
07. 07. у 11.00 105

Руски језик 2 (све групе)
07. 07. у 13.30 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
13.7.2020. у 20.00 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
13.7. 2020. у 18.00 103


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 - писмени испит (све групе)
10.07 у 20.00 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
10.07 у 18.00 103


↑↑↑