Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
04.06.2018. у 13:30 каб. 109 (12 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
05.06.2018. у 13:00 каб. 109 (15 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
12.06.2018. у 13:00 каб. 109 (15 кандидата)


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
04.06.2018. у 14:45 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС)
04.06.2018. у 13:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
04.06.2018. у 13:00 сала 104


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
05.06.2018. у 12:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
05.06.2018. у 10:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
05.06.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 (све групе)
05.06.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
4.6.2018 10.00h-11.30h сала 105

Руски језик 2 (све групе)
4.6.2018 16.30h сала 105


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 2 - превод - поправни (све групе)
1.6.2018 11.00h сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
2.6.2018 11.00h каб. 107
Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
26.06.2018. у 13:00 каб. 109 (14 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
03.07.2018. у 13:30 каб. 109 (15 кандидата)


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
25.06.2018. у 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС)
25.06.2018. у 15:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
25.06.2018. у 15:00 сала 104


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
26.06.2018. у 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
26.06.2018. у 12:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
28.06.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
28.06.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
28.6.2018 10.00h-11.30h сала 105

Руски језик 2 (све групе)
2.7.2018 16.30h сала 105


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
25.6.2018 17.30h сала 105

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
27.6.2018 11.00h каб. 107
Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
04.09.2018. у 12:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
04.09.2018. у 10:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
04.09.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
04.09.2018. у 11:30 каб. 107


↑↑↑