Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - писмени
22.09.2017. у 17.30 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
19.09.2017. у 10.00 кабинет 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
19.09.2017. у 13.00 кабинет 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС, ПС, СО, КЛ, АР, ИС (М-Ш))


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
Упис на листу од 04.09.2017. на огласној табли.

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
18.09.2017. у 13.00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
18.09.2017. у 13.00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
26.09.2017 u 11.00 kaбинет 109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
26.09.2017. u 12 кабинет 109 уписати се на листу поред кабинета 107


Француски - Јасна Видић
Француски језик 1 (све групе)
25. 09. у 9.00 кабинет 107

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
25. 09. у 11.00 кабинет 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
19.09.2017 u 10.00 кабинет 107

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
19.09.2017 u 10.00 кабинет 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
25.09. од 15.00 до 16.30 кабинет 107

Руски језик 2 (све групе)
25.09. у 16.30 кабинет 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испити (све групе)
25.09. од 18 до 19.30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
26.09. у 9.00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)писмени
20.09. у 11 сала 104

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
20.09. у 13 кабинет 107


↑↑↑