Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - писмени
01.09.2017. у 17.30 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
29.08.2017. у 10.00 и 05.09.2017 у 10.00 кабинет 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
05.09.2017. у 13.15 кабинет 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС)
30.08.2017. у 15.00 сала 103

Енглески језик 1 (СО)
30.08.2017. у 15.00 сала 103

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
30.08.2017. у 16.00 сала 103

Енглески језик 1 (ИС) презимена М-Ш
30.08.2017. у 16.00 сала 103

Енглески језик 1 (ПС)
30.08.2017. у 15.00 сала 103

Енглески језик 1 - поправни колоквијум, додатни, (СО, ФС, КЛ, АР, ИС, ПС)
30.08.2017. у 17.00 сала 103


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
28.08.2017. у 15.00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
28.08.2017. у 15.00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)студенти историје код Н.Влаховић
28.08.2017. 11.30 сала 103

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)уписати се на листу поред кабинета 107
28.08.17 у 13.15 29.08.17. 11.00 30.08.17 у 11.00 кабинет 109


Француски - Јасна Видић
Француски језик 1 (све групе)
05. 09. u 9.00 кабинет 107

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
05. 09. у 11.00 кабинет 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
5.09.2017. у 10 кабинет 107

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
04.09. од 15.30 до 17 кабинет 107

Руски језик 2 (све групе)
04.09. у 17.30 кабинет 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
04.09. од 18 до 19.30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
5.09. у 9.00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе) писмени
30.08 од 10.30 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
30.08 од 12.15 кабинет 107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - писмени
22.09.2017. у 17.30 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
19.09.2017. у 10.00 кабинет 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
19.09.2017. у 13.00 кабинет 109


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
Упис на листу од 04.09.2017. на огласној табли.

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
18.09.2017. у 13.00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
18.09.2017. у 13.00 сала 104


Француски - Јасна Видић
Француски језик 1 (све групе)
25. 09. у 9.00 кабинет 107

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
25. 09. у 11.00 кабинет 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
18.09. од 15.30 до 17 кабинет 107

Руски језик 2 (све групе)
18.09. у 17.30 кабинет 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испити (све групе)
25.09. од 18 до 19.30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
26.09. у 9.00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)писмени
20.09. у 11 сала 104

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
20.09. у 13 кабинет 107


↑↑↑