Класичне науке

Методологија научног рада
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војислав Јелићредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Мирослав Вукелићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: тематски и проблемски
Циљ изучавања предмета: оспособљавање за самосталан стручни и научни рад у области познолатинских студија
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на дипломске студије-master, смер Познолатинске студије, на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно током 2 семестра
Обавезе студената: редовно похађање наставе и испуњавање задатака на вежбањима
Постојећи курсеви:
↑↑↑