Класичне науке

Методологија научног рада
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војислав Јелићредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Мирослав Вукелићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Методологија научног рада у области средњовековне грчке, односно византијске, филологије.
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање за самостално научно истраживање, рад у библиотекама, коришћење савремених електронских средстава у филологији, објављивање превода са класичних језика са критичким апаратом.
Предуслови за полагање: Завршене четворогодишње основне студије Класичних наука.
Облици наставе: 15 часова предавања у семестру, током два семестра.
Обавезе студената: Похађање наставе, израда семинарских радова.
Начин оцењивања: Семинарски рад: 30 бодова Усмени испит: 70 бодова
Постојећи курсеви:
↑↑↑