Класичне науке

Методологија научног рада
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војислав Јелићредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Мирослав Вукелићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Поступак конципирања и техника писања научног рада у области хуманистичких наука.
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање за самосталан научни рад у домену хуманистичких наука и савладавање технике писања научних радова
Предуслови за полагање: уписане постдипломске студије
Облици наставе: консултације, литература
Обавезе студената: редовно похађање консултација, савладавање дате литературе
Постојећи курсеви:
↑↑↑