Класичне науке

Историја Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: колоквијум+усмени
Садржај предмета: Основни преглед друштвене, културне и политичке историје Рима.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са главним проблемима римске историје, рад на изворним текстовима.
Предуслови за полагање: Студенти морају бити уписани на другу годину класичних наука.
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања.
Обавезе студената: Похађање наставе, полагање тестова на крају сваког семестра, припремање за часове и учествовање у дискусији.
Постојећи курсеви:
↑↑↑