Класичне науке

Варијетети грчког и латинског језика
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑