Класичне науке

Антички мотиви у савременој српској драми
Предавачи: др Гордан Маричићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑