Класичне науке

Античка и српска реторика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑