Класичне науке

Курс:
Историја грчке религије
У оквиру предмета: Историја религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Предмет и методолошки приступ историје религија

2. недеља
предавање - Врсте извора: писани, археолошки и др.

3. недеља
предавање - Индоевропски суперстрат, догрчки супстрат, средоземни и блискоисточни адстрати

4. недеља
предавање - Религија микенског доба

5. недеља
предавање - Религија хомерског доба: пантеон

6. недеља
предавање - Религија хомерског доба: ритуали

7. недеља
предавање - Хомерске химне и Хесиод

8. недеља
предавање - Лиричари

9. недеља
предавање - Херодот

10. недеља
предавање - Питагорејци и Орфици

11. недеља
предавање - Предсократовци

12. недеља
предавање - Платон и Аристотел

13. недеља
предавање - Позни синкретизми

14. недеља
предавање - Припрема за завршну проверу знања

15. недеља
предавање - Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Burkert: Greek Religion, Cambridge, Massachusetts 1998. L. Edmunds (ed.), Approaches to Greek Myth, Baltimore/London 1990.
↑↑↑