Класичне науке

Курс:
Религије индоевропских народа
У оквиру предмета: Историја религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Појам ие. језичког јединства и његов културноисторијски аспект

2. недеља
предавање - Религија староиндијских Веда

3. недеља
предавање - Стара иранска религија и зороастризам

4. недеља
предавање - Хетитска религија

5. недеља
предавање - Стара грчка религија

6. недеља
предавање - Стара римска религија

7. недеља
предавање - Религија старих Келта

8. недеља
предавање - Религија старих Германа

9. недеља
предавање - Религија старих Балта

10. недеља
предавање - Религија старих Словена

11. недеља
предавање - Старе религије Средоземља, Блиског Истока и долине Инда

12. недеља
предавање - Религије угро-финских и урало-алтајских народа

13. недеља
предавање - Религије палеолита и неолита

14. недеља
предавање - Припрема за завршну проверу знања

15. недеља
предавање - Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Eliade, Istorija verovanja i religijskih ideja I–III, Beograd 1991. J. Puhvel: Comparative Mythology, Baltimore/London 1987.
↑↑↑