Класичне науке

Курс:
Семинар из Историје хеленске књижевности
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Студенти током године читају текст из дела, које је предвиђено као вежбање уз градиво, које се обрађује на предавањима(око 20 куцаних страница укупно). Током оба семестра предвиђено је вежбање у виду самосталног усменог превођења и књижевне анализе на часу. Текст: Heliodori Aethiopica, I, 14-30.
Циљ изучавања курса: Циљ Семинара из Историје хеленске књижевности јесте да,током два семестра, оспособи студенте за књижевну анализу и самостално превођење књижевних дела античког периода, писаних на грчком језику,а изабраних од стране предавача, у складу са градивом овог предмета, које се обрађује на предавањима.
Предуслови за полагање: Да би пратио рад на Семинару из Историје хеленске књижевности, студент мора имати предзнање из морфологије и синтаксе грчког језика, будући да се, у овој фази курса, почињу преводити и коментарисати дела, писана класичним књижевним језиком.
Облици наставе: Настава се обава путем вежби. Настава се обавља са два часа недељно (оба часа држи асистент). Годишње је предвиђено 60 часова вежби.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају вежбе на овом Семинару. Рад сваког студента прати се током школске године, како у погледу знања, тако и у погледу активности на часу.
Начин оцењивања рада и резултата: Колоквиј се полаже после другог семестра Семинара и састоји се само из усменог одговарања. На њему се, иначе, тражи превод, као и граматичка и књижевна анализа текста, који је обрађиван на часовима у току оба семесра.
План курса:

1. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. Aethiopica – објашњење наслова; значај дела у оквиру жанра античког романа. 2. Дефиниција термина роман; подела античког романа по врстама.

2. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XIV поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

3. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XIV поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

4. недеља
предавање - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XV поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

5. недеља
предавање - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XV поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

6. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVI поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

7. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVI поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

8. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

9. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVII поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

10. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVIII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

11. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XVIII поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

12. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XIX поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

13. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XIX поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

14. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XX поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

15. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XX поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

16. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXI поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

17. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXI поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

18. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

19. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXII поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

20. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXIII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

21. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXIII поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

22. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXIV поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

23. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXIV поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

24. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXV поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

25. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXV поглавље/2 - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

26. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXVII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

27. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXVIII поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

28. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXIX поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

29. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. XXX поглавље - превод грчког текста. 2. Књижевна анализа преведеног одељка.

30. недеља
семинар - Семинар из Историје хеленске књижевности
1. Подаци о животу и делу Хелиодора из Емесе. 2. Значај Хелиодоровог дела у позноантичкој и византијској књижевности.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Ђурић, Историја хеленске књижевности; Београд, 1996; 747-758. A. Lesky, Povijest grčke književnosti; Zagreb, 2001; 834-84. The Cambridge History of Classical Literature, I Greek Literature (ed. P. Easterling & B. Knox); Cambridge, 1985; 683-698.
↑↑↑