Класичне науке

Курс:
Историјска граматика латинског језика I (осн.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Горан Видовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Kurs povezuje klasični latinitet sa starijim fazama latinskog jezika i određuje mesto latinskog jezika u odnosu na druge indoevropske jezike, pre svega na grčki.
Циљ изучавања курса: Studenti se upoznaju sa razvojnim fazama latinskog jezika i njegovim varijetetima i osposobljavaju da razumeju i prevedu teže tekstove, vodeći računa o njihovim stilskim karakteristikama.
Предуслови за полагање: Studenti moraju položiti ispit iz Latinskog jezika II.. I na časovima vežbanja dva puta godišnje pismeni prevod nepoznatog teksta, približno iste težine kao oni koji se rade na času.
Облици наставе: predavanja, vežbe
План курса:

1. недеља
предавање - Razvoj indoevropeistike (pregled) i položaj latinskog jezika
-

2. недеља
предавање - Uticaj italskih jez. na latinski,uticaj etrurskog, grčkog, osačkog...
-

3. недеља
предавање - Mediteranski substrat
-

4. недеља
предавање - Fonetika i elementi morfologije latinskog jezika od 4 do1.v.pr. n.e.
-

5. недеља
предавање - Tri reda indoevropskih guturala;kao centum-jezik
-

6. недеља
предавање - Labiovelari;palatalni guturali; razvoj indoevrop. aspirata u lat.
-

7. недеља
предавање - Rotacizam; intervokalsko v, j, h; sonanti r, l, m, n
-

8. недеља
предавање - Asimilacija, disimilacija, epenteza; uprošćavanje konsonantskih grupa
-

9. недеља
предавање - Apofonija zamućena lokalnim promenama - akcenat
-

10. недеља
предавање - Promene vokala i diftonga u nenaglašenom slogu
-

11. недеља
предавање - Stezanje diftonga; skraćivanje i duženje vokala
-

12. недеља
предавање - Uticaj velar. i palat. l; asimilacija, disimilacija; anaptiksa, sinkopa
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
C.D. Buck, Comparative Grammar of Greek and Latin, London,Chicago 1976.
E. Kieckers, Historische lateinische grammatik, Munchn 1960.
A. Meillet, Esquise d’une histoire de la langue latine, Paris 1966.
A. L. Sihler, New comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford 1995
A. Martine, Indoevropski jezik i "Indoevropljani", Novi sad 1987.
↑↑↑