Класичне науке

Курс:
Методологија научног рада (мастер)
У оквиру предмета: Методологија научног рада
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војислав Јелићредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Мирослав Вукелићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Уочавање научног проблема, конципирање научног рада, критичко коришћење и навођење извора и секундарне литературе, техника писања научног рада
Циљ изучавања курса: Упознавање са општом методологијом израде и техником писања научних радова у области хуманистичких наука
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије
Облици наставе: Консултације и литература изабрана у складу са интересовањима кандидата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Лома, Упутство о писању научног рада (скрипта)
↑↑↑