Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
Предмети са основних студија
Византијска филологија I
2. 9. у 12.00 кл2

Грчки језик (изборни, АР, ИУ)
1. 9. у 12.30 кл2

Грчки језик I - писмени
31. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
3. 9. у 12.30 кл1

Грчки језик II - писмени
31. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
3.9. у 12.30 кл1

Историја религија (ИУ,КЛ, АР)
1. 9. у 12.30 СтКЛ1

Историја римске књижевности
1. 9. у 10.30 кл2

Историја хеленске књижевности
1. 9. у 10.30 кл2

Историјска граматика грчког језика - писмени
31. 8. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика - усмени
3. 9. у 11.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
1. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
4. 9. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
31. 8. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 1 (ИС)
2. 9. у 12.30 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
3. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
1. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
4. 9. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
1. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
4. 9. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
4. 9. у 11.00 кл3

Преглед античке књижевности 1
2. 9. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
2. 9. у 11.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 3
3. 9. у 12.30 кл2

Римска књижевност
1. 9. у 10.30 кл2

Увод у историју религија (АР, КЛ, ИУ)
1. 9. у 12.30 СтКЛ1

Увод у класичне науке
2. 9. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
1. 9. у 10.30 кл2
↑↑↑