Класичне науке

 • •класична археологија,
  •археолошка теорија,
  •студије материјалне културе,
  •студије рецепције наслеђа античке грчке културе.
 • 2006 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - мастер студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2010 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2008 -  2013 -  класична археологија; постпроцесна археологија; археологија и идентитет.
  Истраживачка станица Петница, Петница-Ваљево, Србија (предавање по позиву)
 • 2011 -  2013 - Археолошка култура и идентитет на Западном Балкану
  Филозофски факултет, Београдски универзитет (истраживач сарадник)
 • 2008 -  2010 - Интеркултурна комуникација у палеобалканским друштвима
  Филозофски факултет, Београдски универзитет  (истраживач приправник)
 • 2009 -  2012 - Conception of Eternal Capitals – From Ancient Cosmopolitan Cities to Modern Megapolises
  Instituteand Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (Учесник Међународног програма за усваршавање наставних способности у високом школств)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑