Издања

Клаудије Гал и Северови нови сенатори

Светлана Лома

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 21 цм
Број страна: 308

У пирамидалној структури римског друштва, витешки сталеж је представљао seminarium senatorum. Он се попуњавао искључиво из аристократског слоја италских и провинцијских градова. На јединствен начин формулисана статусна ознака eq(ues) R(omanus) c(larissimus) v(ir) у натпису на Галовом маузолеју у муниципију Malvense изражава сукцесивну припадност највишим сталежима римскога друштва, и њу треба тумачити из перспективе публике којој је порука била намењена: у граду из кога је сенатор потекао, за који је читавог живота остао везан — имањем, првом службом, женидбом — она предочава домаћој јавности, пре свега њеној аристократији, да је за њу успон у врх елите Царства достижан идеал.


Монографија о Клаудију Галу, његовом завичају и Северовој сенатској политици деведесетих година II века има значајне одлике. Изврсно је документована: почива на детаљном и самосталном испитивању великог броја просопографских натписа, доноси све потребне податке наративних извора, сведочи о ширини ауторове историографске ерудиције, која задире у конституционална питања, промене социјалних односа, организацију војске, токове догађаја, палеопсихологију, реалности провинцијског живота. Својом обавештеношћу, критичким вредностима, сигурности суда и квалитетом стила књига Светлане Ломе чини одиста успео рад, који достојно представља наше класичне студије пред светом међународне науке.

Из рецензије проф. др Слободана Душанића


Можемо закључити да рад Светлане Ломе представља добро документовану студију која је заснована на детаљном испитивању епиграфских споменика и релевантних наративних извора. Такав приступ јој је омогућио да разјасни и осветли животни пут и каријеру Клаудија Гала и да вредан допринос изучавању раздобља Северове владавине. Посебно ваља истаћи ауторово разјашњавање порекла ове личности, коју је на основу наше епиграфске грађе сасвим поуздано повезала са подручјем муниципијума Malvesatium-a.... Ово римско муниципално средиште ауторка с правом и аргументовано лоцира на подручју данашњих Скелана у Источној Босни, доприносећи да се дуго присутна дилема о могућој локацији на месту данашње Пожеге коначно разреши.

Из рецензије др Марка Поповића

 


Светлана Лома је доцент на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Предаје историју Рима и латинску епиграфику. Објавила је низ радова, заснованих првенствено на тумачењу епиграфских текстова, у којима се бави питањима романизације, урбанизације и провинцијске управе у доба Принципата.

ISBN 978-86-86563-70-5

↑↑↑