Издања

Увод у проучавање вукгарног латинитета

Војин Недељковић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 21 цм
Број страна: 181

Пре безмало двеста година, вулгарни латински је постао предмет интереса двеју сродних грана филологије: латинистике и романистике. Велик и упоран, тај интерес је подстакао многа истраживања и уродио важним сазнањима. Утолико се чуднијим могу учинити спорови који и данас настају на спомен вулгарног латинског. Усред свих недоумица које изазива, он твори утисак једног проблематичног термина за чијом појмовном садржином трагају латинисти и романисти што понаособ, што заједно, што једни другима насупрот; али увек - узалуд. Стога није чудо што је вулгарни латински, по речима једног старог филолога, успео, као нечастиви, навести људе најзад и на то да га порекну.

-------------------------

Написана са свом потребном сажетошћу и са јасно извученим поентама, али без прећуткивања постојећих недоумица и дилема, питким стилом и негованим српским језиком какав је данас постао редак, ова књига у своме домену пружа овдашњој читалачкој публици штиво које нимало не заостаје за оним најбољим што стоји на располагању баштиницима водећих хуманистичких традиција, а свакако превазилази највећи део онога што се на ту тему може читати на „малим“ језицима. Своју основну циљну групу, студенте, она на најбољи начин иницира у фактографију и проблематику научне области коју обрађује; а истовремено им пружа узоре критичког мишљења и питког научног стила.

Проф. др Александар Лома (из рецензије)

 

Војин Недељковић (1965), класични филолог, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, предаје разне латинистичке предмете при Одељењу за класичне науке. Бави се првенствено вулгарним и позним латинитетом, о чему је објавио више научних радова.

ISBN 978-86-888803-11-3

↑↑↑