Издања

Креативни ентимем

Мирослава Анђелковић

Година издања: 2007 .
Формат (цм): 20 цм
Број страна: 179

Један од несумњивих показатеља филозофског талента састоји се у томе што онај ко га поседује уме да искористи неко узгредно филозофско питање да би помоћу њега отворио читаво поље даљих истраживања. За то је тешко наћи бољи пример од књиге о ентимему Мирославе Анђелковић. Од нечега за шта би многи рекли да се мање или више исцрпљује оним што се може наћи у одредницама о ентимему у некој доброј филозофској енциклопедији, а где се цела ствар завршава дефиницијом ентимема као непотпуног аргумента, Мирослава Анђелковић је сачинила тему релевантну колико за логику и епистемологију - захваљујући, пре свега, разликовању експресивног, инференцијалног и креативног ентимема и преко ентимема протумачене Персове теорије абдукције и перцептивних судова - толико за Рајлову теорију о «знању како», Полањијеву теорију «прећутног знања» и, у вези с тим, општу теорију научног открића и експертског знања, укључујући ту чак и теорију вредновања оригиналности уметничких дела. За све је то било потребно оно што је Демокрит назвао «неустрашивим мишљењем». Тако, на пример, већ само схватање тога шта је ентимем Мирослава Анђелковић заснива на тумачењу Аристотела које се разликује од оног које су дали неки водећи данашњи интерпретатори. И свакако, за то је било потребно и широко и детаљно познавање свих поменутих филозофских области. Пред нама је књига која ће занимати многе из многих, често врло различитих разлога.

проф. др Милош Арсенијевић,
Филозофски факултет у Београду

 

Мирослава Анђелковић (1969) ради као доцент на Одељењу за филозoфију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Бави се историјом савремене филозофије, проблемима тeopијe сазнања, теорије значења и филозофске логике.

ISBN 978-86-86563-36-1

↑↑↑