Издања

Образовање наставника за рефлексивну праксу

Лидија Радуловић

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 225

Међу отвореним питањима у вези са професијом наставник и образовањем наставника, као једно од најактуелнијих и истовремено најмање разјашњених, може се уочити разумевање концепта рефлексивне праксе. Постоје озбиљни педагошки разлози да се овај концепт истражи:

  • још увек нису довољно раширена сазнања о концепту рефлексивне праксе у нашој стручној и научној јавности,
  • не постоје систематични прегледи и критичке анализе различитих схватања рефлексивне праксе,
  • нису довољно испитане могућности образовања за рефлексивну праксу и нема прегледа различитих идеја о томе.

Осим потребе детаљнијег објашњавања значења овог конструкта (или његових различитих значења), потребно је његово критичко преиспитивање и истраживање бројних питања у вези са образовањем које би требало да обезбеди да рефлексивна пракса постане начин рада наставника.

-------------------------


У досадашњој педагошкој литератури и истраживачкој пракси у нас, проучавања професије наставник и образовања за ову професију су спорадична и несистематска, а то посебно важи за проблематику рефлексивне праксе. У таквом контексту, монографија Лидије Радуловић Образовање наставника за рефлексивну праксу, већ због саме тематике, представља значајан и пионирски подухват у нашој средини. У њој се по први пут код нас систематски разматра сам конструкт рефлексивне праксе и нуди обухватан приказ, критичка анализа и класификација различитих схватања односно употребе тог конструкта. У целини рукопис монографије представља изузетно студиозан, по тематици пионирски, а по приступу и резултатима оригиналан рад, чији се значај огледа како у научном доприносу модерном заснивању целе једне педагошке дисциплине /подручја како је образовање наставника/, тако и у стручно-практичном унапређењу и реформи универзитетског образовања наставника у нас.

Проф. др Мирјана Пешић (из рецензије)

 


Лидија Радуловић је доцент у Центру за образовање наставника Филозофског факултета Универзитета у Београду. Наставник је за педагошко-дидактичке предмете у иницијалном образовању будућих наставника предметне наставе и за више предмета на основним и докторским студијама Одељења за педагогију. Објавила је самосталну монографију Сеоска школа као посредник културе (1996), више коауторских монографија и приручника (Модели различитих облика предшколског васпитања – 1989, Педагогија у акцији – 1998. и 2003, Како можемо заједно, приручник за водитеље радионица из области образовања за права детета и дечје партиципације – 2000, Водич за наставнике „Грађанско васпитање"за 2. разред средње школе – 2002, Ментор и приправник: водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, 2009), као и самосталних и коауторских чланака у научним зборницима и часописима. Бави се истраживањем проблема професионализације наставничке делатности, образовања и професионалног развоја наставника.

ISBN 978-86-86563-84-2

↑↑↑