Историја уметности

13
 
Окт
 
2020
Консултације код проф. Лидије Мереник у јесењем семестру

Консултације код проф. Лидије Мереник у овом семестру одржаваће се е-mailom
lmerenik@f.bg.ac.rs
или телефоном, по потреби.
Консултације за завршне, мастер и докторске радове одржаваће се уживо, у договору са кандидатима.


↑↑↑