Историја уметности

Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет мастера 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑