Историја уметности

Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑