Историја уметности

Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
Смер: Историја и теорија модерне уметности,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
Заједнички предмети, Главни предмет мастера
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
Заједнички предмети, Главни предмет мастера
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑