Историја уметности

Музеографија тоталитета
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
др Ивана Петровићванредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑