Историја уметности

Поетика српске уметности новог века
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑