Историја уметности

Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑