Историја уметности

Методологија историје уметности и визуелне културе новог века
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑