Историја уметности

Курс:
Представе локалних сабора у српском средњевековном сликарству - изборни курс
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Проучавање идејних основа и иконографије представа локалних црквених и државних сабора у српском средњовековном сликарству.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну шира знања о историји и механизмима стварања особених, на искуствима локалне средине изниклих представа у оквирима српске средњовековне уметности.
Предуслови за полагање: Одслушана предавања из Историје уметности српских земаља у средњем веку 1-2.
Облици наставе: Настава се изводи у виду усмених предавања и вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и учешће у тимском раду.
Начин оцењивања рада и резултата: Укупна оцена доноси се на основу броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Предиспитна обавеза подразумева учешће у тимском раду (заједничка реализација различитих активности) и испуњавање те обавезе може донети од 30 до 40 поена. Испит се полаже писмено и усмено. Оба дела испита полажу се по одслушаном шестом семестру. Писмени испит је у виду теста и састоји се од 20 питања. Може донети до 40 поена. Усмени испит састоји се од 3 питања, а укључује и проверу познавања визуалног материјала. Може донети до 20 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

2. недеља
предавање - Црквени и државни сабори као институција српског средњовековног друштва

3. недеља
предавање - Поглед на досадашња истраживања представа сабора у старој српској уметности

4. недеља
предавање - Саборска тематика у византијској уметности

5. недеља
предавање - Представа српског сабора у припрати Сопоћана

6. недеља
предавање - Представе српских сабора у параклису краља Даргутина у Ђурђевим ступовима I

7. недеља
предавање - Представе српских сабора у параклису краља Даргутина у Ђурђевим ступовима II

8. недеља
предавање - Представа Сабора светог Симеона Немање у Ариљу

9. недеља
предавање - Представе српских сабора у цркви Светог Димитрија у Пећи

10. недеља
предавање - Представа Сабора краља Стефана у Матеичу

11. недеља
предавање - Представа српског локалног сабора у припрати Пећке патријаршије

12. недеља
предавање - Природа и смисао представа локалних сабора у старој српској уметности

13. недеља
предавање - Историјска и псеудоисторијска тематика српске средњовековне уметности

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В.Ј. Ђурић, Историјске композиције у српском сликарству средњег века и њихове књижевне паралеле II, ЗРВИ (1967). Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998. Д. Војводић, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005, 144-148.
↑↑↑