Историја уметности

Курс:
Уметност и култови античког света
Предавачи: др Олга Шпехардоцент
др Бранка Вранешевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: /
Циљ изучавања курса: /
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: /
↑↑↑