Историја уметности

Курс:
Црквена уметност у Србији XIX веку
Предавачи: др Ана Костић Ђекићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: ---
Циљ изучавања курса: ---
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑