Историја уметности

Курс:
Историја уметности српских земаља средњег века II (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На предавањима се презентују споменици архитектуре, скулптуре и сликарства, као и остала уметничка дела настала на територији српских земаља средњег века у периоду од смрти краља Милутина (1321) до Велике сеобе (1690). Реч је о систематичном хронолошком прегледу, у оквиру којег су споменици и дела груписани по стилским или регионалним скупинама, односно у вези са делатношћу одређених ктитора, уметника или уметничких радионица. Уз изношење најважнијих чињеница о самим делима и њиховим ствараоцима, разматрају се све релевантне стилске појаве, спољашњи утицаји, улога одређеног историјског контекста, као и место српске средњовековне баштине у ширем окружењу. На часовима вежби, студенти преко усмених и писмених семинарских радова развијају различите стручне вештине, од препознавања и анализе до тумачења и презентације дела или стилских појава, усвајајући при томе методологију, терминологију и литературу неопходну за студије средњовековне уметности.
Циљ изучавања курса: Стицање широких знања о делима уметности насталим у српским земљама од времена после смрти краља Милутина (1321) до Велике сеобе (1690). Оспособљавање за опис, анализу, тумачење и презентацију дела српске средњовековне уметности.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из Историје уметности српских земаља средњег века I.
Облици наставе: Предавања, вежбе, практична настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Хронолошки оквири, споменици, обавезна и шира литература.

1. недеља
предавање - Архитектура у доба краља Стефана Дечанског
Свети Никола Дабарски, Спасовица; црква Светог Василија у хиландарском морском пиргу, Дуљево, Дечани; цркве у Пећкој патријаршији – Свети Димитрије, Богородица Одигитрија, Свети Никола, припрата; задужбине властеле (Кучевиште, Дићи).

2. недеља
предавање - Сликарство у доба краља Стефана Дечанског (1)
Свети Никита код Скопља, Хиландар (портрети Стефана Дечанског и Душана у припрати католикона, трпезарија, гробљанска црква, црква Светог Василија), Свети Никола Дабарски.

3. недеља
предавање - Сликарство у доба краља Стефана Дечанског (2)
Наос Богородичине цркве у Кучевишту, Свети Димитрије у Пећи; иконе и минијатуре (икона Светог Николе с ктиторима из Барија, Чајничка Богородица, Куманичко јеванђеље).

4. недеља
предавање - Архитектура и скулптура у доба владавине Душана и Уроша (1)
Владарске задужбине: Дечани, Свети Арханђели у Призрену, Матеич.

5. недеља
предавање - Архитектура и скулптура у доба владавине Душана и Уроша (2)
Љуботен, Полошко, Лесново, Псача, Речани, Конче, Заум и остале властеоске задужбине настале између 1331. и 1371. године.

6. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (1)
Живопис Дечана.

7. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (2)
Фреске XIV века у Трескавцу, Сопоћанима, Ђурђевим ступовима у Будимљи, Дуљеву, призренским Светим Арханђелима.

8. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (3)
Фрескe у Пећкој патријаршији (Богородица Одигитрија, припрата, Свети апостоли).

9. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (4)
Задужбине властеле: припрата Кучевишта, Козјак, Рила, Љуботен, Полошко, Свети Никола и Свети Спас у Призрену, Бела црква у Карану, Добрун, Латинска црква у Прокупљу; Свети Трипун у Котору.

10. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (5)
Лесново, Лешак, Липљан; охридске цркве – Свети Никола Болнички, спољна припрата Свете Софије, Мали свети врачи.

11. недеља
предавање - Сликарство у доба владавине Душана (6)
Фреске Матеича; Драдња, Бабуна, Палеж итд. Иконопис и сликарство минијатура (дечански иконостас, призренске и охридске иконе, Романово јеванђеље, Хиландар 9, Четворојеванђеље Јакова Серског итд).

12. недеља
предавање - Сликарство у српским земљама у доба цара Уроша (1)
Старе српске територије (Опело архиепископа Јоаникија у Пећкој патријаршији, Свети Ђорђе у Речанима, Баљевац, Вражији камен, Псача, Земен, фасада Богородичине цркве у Сушици).

12. недеља
предавање - Сликарство у српским земљама у доба цара Уроша (2)
Споменици у областима Македоније, освојеним 1331–1334. године (Конче, Зрзе, фасаде Трескавца, Заум, охридске цркве, цркве на Преспи, Свети Лазар у Тиквешу, цркве Штипа, итд).

13. недеља
предавање - Сликарство у српским земљама у доба цара Уроша (3)
Споменици на Светој Гори и у осталим грчким областима освојеним у доба Душана (Хиландар, Ватопед, Пантократор, Ксенофонт; Метеори, Костур, Верија, Воден, Сер).

14. недеља
предавање - Сликарство у српским земљама у доба цара Уроша (4)
Иконопис (Охрид, Хиландар, Ватопед, Пантократор, Верија, итд); илустровани рукописи (Романово јеванђеље, Четворојеванђеље патријарха Саве, јеванђеље Николе Стањевића, Берлински апостол, Хиландар 21, САНУ 277, Ратков патерик, итд).

15. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (1)
Архитектура у јужним областима некадашњег Царства. Држава краља Марка: Марков манастир, Никола Шишевски, Андрејаш, Матка, Ваведењска црква у Призрену, црквице у Прилепу, Охриду, Модриште. Држава Симеона Синише и Јована Уроша: Преображење на Метеорима Држава Дејановића: цркве у долини Струме код Велбужда (Мрводол, Бобошево, Крупник итд), Свети Спас у Штипу.

16. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (2)
Сликарство у јужним областима некадашњег Царства. Погановска икона, Портрети у Светим Арханђелима у Прилепу, живопис и иконе Марковог манастира.

17. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (3)
Области на југу некадашњег Царства. Сликарство на подручју државе краља Марка: Андрејаш и остала дела митрополита Јована (икона Христа Спаситеља, фреске Светог Димитрија у Прилепу), јеромонах Макарије (икона Богородице Пелагонитисе и иконостас у Зрзу, фреске у Трескавцу и Богородичиној цркви у Прилепу), Свети Никола Шишевски, Модриште, цркве у Прилепу, Свети Димитрије у Охриду, Свети Ђорђе у Речици, Свети Спас у Штипу. Држава Симеона Синише и Томе Прељубовића (Метеори, диптих из Куенке).

18. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (4)
Уметност Моравске Србије. Архитектура и скулптура (1): задужбине кнеза Лазара и кнегиње Милице (Раваница, Лазарица,Хиландар, Горњак, Љубостиња); задужбине Лазарове властеле (Велуће, Наупара, Дренча, Нова Павлица).

19. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (5)
Уметност Моравске Србије. Архитектура и скулптура (2): задужбине деспота Стефана (Ресава, Београд, Павловац, Кастаљан, Лепенац итд); задужбине Стефанове властеле (Липовац, Сисојевац, Руденица, Каленић, Копорин, Враћевшница, Рамаћа, Шаторња); област Знепоље (Поганово, Свети Арханђели трн, Мисловштица); задужбине деспота Ђурђа (Смедерево, Света Гора, Брезовац); задужбине властеле Бранковића (Мелентија, Кастамонит, Јошаница, Славковица, Бања у Дреници, Девич, Долац итд).

20. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (6)
Живопис: задужбине кнеза Лазара и кнегиње Милице (Раваница, Љубостиња, неколико фресака пећке припрате); задужбине Лазарове властеле (Велуће, Наупара, Нова Павлица).

21. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (7)
Живопис: задужбине деспота Стефана (Ресава, студеничка кула, жички параклис Светих Теодора); задужбине Стефанове властеле (Сисојевац, Руденица, Каленић, Копорин, Рамаћа, Долац код Клине); задужбине деспота Ђурђа (Грачаница, фреска Тодора Бранковића); задужбине властеле Бранковића и остало из тог периода (Јошаница, Долац код Клине, Долац код Студенице, Чабићи, Хиландар – Репошев гроб).

22. недеља
предавање - Уметност у српским земљама у периоду од пропасти Царства до пада под Турке (8)
Уметност Моравске Србије. Иконопис (Чудо у Хони, Сава и Немања, свети Димитрије) и илустровани рукописи (Минхенски псалтир, Силоаново јеванђеље, Радослављево јеванђеље, Есфигменска повеља, Софијска Александрида, Зборник Владислава Граматика, хиландарски рукописи, итд).

23. недеља
предавање - Развој уметности у Босни током XIV и прве половине XV века (1322–1463)
Архитектура: задужбине Херцега Стефана и Сандаља Хранића (Савина, Сопотница, Поди, Заграђе, Шћепан Поље); рукописи (Чајничко јеванђеље, Јеванђеље Дивоша Тихорадића, Хвалов зборник, Никољско јеванђеље итд); стећци.

23. недеља
предавање - Уметност у Зети од средине XIV века до пада под Турке 1482. године
Цркве на Скадарском језеру (Старчева Горица, Свети Ђорђе на Бешкој, Морачник, Богородичина црква на Бешкој, Богородичин манастир на Кому), Прасвкица, Цетињски манастир итд. Рукописи и штампане књиге (Берлински пролог, четворојеванђеље из Марћане, Цетињски псалтир, делатност монаха Макарија на Цетињу и у Влашкој). Котор и други делови Зете под млетачком влашћу (Света Ана и Свети Михаило у Котору, Свети Ђорђе у Ораховцу, Свети Василије у Столиву).

24. недеља
предавање - Уметност у доба турске власти над српским земљама (1)
Уметност у областима епархија Српске цркве од пада под Турке до обнове Пећке патријаршије (Скопска митрополија 1390–1557, Рашка и суседне епархије 1459–1557, Захумска 1482–1557, Зетска митрополија 1499–1557). Архитектура, сликарство краја друге половине XV и прве половине XVI века (Убожац, Свети Арханђели у Кучевишту, Ајдановац, Јашуње, Бањани, Крушедол, Тврдош, Раковац, Свети Никита, Трескавац, Прохор Пчињски, Поганово, Матка, Побужје, Раковац, Борач, Средска итд).

25. недеља
предавање - Уметност у доба турске власти над српским земљама (2)
Уметност на подручју обновљене Пећке патријархије. Архитектура (Будисавци, Црна река, Ново Хопово, Дубочица, Никољац, Петковица, Ломница, Света Тројица Пљеваљска, Велика Хоча, Пива) и сликарство друге половине XVI века (Лонгин). Морача, Никољац, Никола Шишевски, Петковица, Ораховица, Побужје, припрата Андрејаша, Савина, Света Тројица Пљеваљска, Велика Хоча итд. Илуминирани рукописи XVI века (Милешевско четворојеванђеље, Крушедолско четворојеванђеље, Леонтијево четворојеванђеље итд).

26. недеља
предавање - Уметност у доба турске власти над српским земљама (3)
Уметност на подручју обновљене Пећке патријаршије. Српска архитектура XVII века (Јежевица, Добрићево, Завала, Градиште, Пустиња, Благовештење под Кабларом, Пустиња, Црколез, Пелиново, Аранђелово, Брекова, Добриловина, хиландарски параклиси, итд). Сликарство првих деценија XVII века – Георгије Митрофановић и остали важнији живописци и иконописци (поп Страхиња, итд).

27. недеља
предавање - Уметност у доба турске власти над српским земљама (4)
Уметност на подручју обновљене Пећке патријаршије. Сликарство око средине XVII века. Зограф Јован и остали важнији живописци и иконописци (Андрија Раичевић, итд).

28. недеља
предавање - Уметност у доба турске власти над српским земљама (5)
Уметност на подручју обновљене Пећке патријаршије. Сликарство друге половине XVII века. Зограф Радул и остали важнији живописци и иконописци (Димитрије Даскал итд). Илуминирани рукописи XVII века (Каранско четворојеванђеље, Београдски псалтир, Псалтир Гаврила Тројичанина, Шестоднев Јована егзарха и Хришћанска топографија Козме Индикоплова - Пљевља 79, Четворојеванђеље патријарха Гаврила, Псалтир из Патријаршије бр. 29, проскинитар Гаврила Тадића, Служабник грешног Дмитра итд).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 641–663, књ. II, Београд 1982, 144–191, 343–370, 535–545 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, II, Београд 1997, 48–257).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 60, 85–92, 98, 157–159, 164–168, 181–184, 187–191, 208, 214–244.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 50, 55–105.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 37–40, 59–65, 66–69, 97–134.
В. Кораћ, М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 341–354, 357–366, 395–397.
Историја српског народа, књ. III/2, Београд 1993, 327–345, 358–382, 388–411 (= С. Петковић, Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд 1995, 5–44, 59–108, 120–170).
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 83–90, 96–114, 119–145.
В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 24–41, 57–64.
И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 131–181.
З. Ракић, Српска минијатура XVI и XVII века, Београд 2012.
↑↑↑