Историја уметности

Курс:
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије (осн.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о пореклу и коренима националних, верских и идеолошких подела, њиховој кулминацији у условима окупације, поразу грађанског концепта на коме је држава до тада постојала, уобличавању новог, револуционарног победничког модела и принудном забораву трагично страдалих зарад националног помирења. Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, да критички мисле и стечена сазнања исказују у усменој и писменој форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са узроцима, облицима испољавања и потоњим последицама рата на југословенском тлу исказаним кроз трагичан сукоб различитих нација, вероисповести и идеологија.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза
Облици наставе: Настава се одвија путем предавања и вежби, уз заједничке дискусије, рад на историјским изворима и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Подељено друштво – Краљевина Југославија уочи Априлског рата 1941

1. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

2. недеља
предавање - Питање одговорности за војни пораз

2. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

3. недеља
предавање - Српско-хрватски сукоб у емиграцији

3. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

4. недеља
предавање - Српски народ као објекат освете незадовољних нација и вероисповести

4. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

5. недеља
предавање - Унутарсрпске поделе: између отпора и дефетизма

5. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

6. недеља
предавање - Српска православна црква под окупацијом

6. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

7. недеља
предавање - Католичка црка – између хришћанског милосрђа и оданости режиму НДХ

7. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

8. недеља
предавање - Револуционарни субјект: од ослободилачког рата до социјалне револуције

8. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

9. недеља
предавање - „Партизанска федерација“ наспрам „Велике Србије“

9. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

10. недеља
предавање - Србија у јесен 1944: „кључна“ земља рата

10. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

11. недеља
предавање - Победници и поражени

11. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

12. недеља
предавање - Држава помирења: олаки опроштаји и изнуђени заборави

12. недеља
вежбе - Исто: Рад на изворима и литератури

13. недеља
предавање - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима

13. недеља
вежбе - Завршни час
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Приручници - Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, II, Београд 1988. - Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, Београд 1992.
↑↑↑