Историја уметности

Курс:
Школска пракса 2 (мастер)
У оквиру предмета: Школска пракса 2
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
др Олга Шпехарванредни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Игор Борозанванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Курс обухвата сва нужна знања и елементе практичне наставе, које студент мора да усвоји у циљу полагања испита.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са елементима школске наставе ликовне културе и историје уметности, структуре часа и његовог извођења.
Предуслови за полагање: Положени обавезни испити и методика наставе историје уметности и ликовне културе.
Облици наставе: Курс има карактер практичне наставе, и спроводи се у одговарајућим наставно-образовним центрима и школама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B.Karlavaris, Metodika nastave likovne kulture, Beograd 1980.
Л.Шинер, Откривање уметности, Нови Сад 2007.
Л.Шуица, Историја уметности 1,2,3. Уџбеници за гимназије и средње школе. Клет 2012, 2013.
↑↑↑