Историја уметности

Курс:
Студије британске културе (осн.)
У оквиру предмета: Студије британске културе
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: мултидисциплинарно проучавање културе савремене британије од краја Другог светског рата до данас. У овом контексту појам културе дефинише се у најширем смислу као «целокупан начин живота једног народа».
Циљ изучавања курса: упознавање специфичног културног контекста неопходног не само за употребу језика и изграђивање комуникативне компетенције, већ и за развој истраживачких и критичких способности студената, посебно на плану интердисциплинарних и компаративних проучавањ
Предуслови за полагање: Наставу могу похађати сви студенти Филозофског факултета који су након IV семестра положили испитe из Eнглеског језика 1 и Eнглеског језика 2 са најмањом оценом осам (8).
Облици наставе: интерактивнa предавања на енглеском језику уз пратећи визуелни материјал, презентацијe студената и дискусијe
План курса:

1. недеља
предавање - Introduction
Theoretical analyses of culture, cultural studies, and British cultural studies.

2. недеља
предавање - Social and Cultural Context
a brief historical, demographic and political survey.

3. недеља
предавање - Myths and legends
definitions of the two concepts; changing interpretations e.g. Stonehenge. Arthurian legends. Lady Godiva. Boadicea (Boudicca).

4. недеља
предавање - Customs and tradition
invented and reinvented customs and traditions e.g. Christmas.

5. недеља
предавање - Social classes
the myth of classless society; criteria for class assessment; description of the main social classes; underclass and super class; social mobility; meritocracy; cultural nuances based on class.

6. недеља
предавање - Family and lifestyle
statistics of the structure of modern family; different classes different lifestyles.

7. недеља
предавање - A sociolinguistic picture of Great Britain
multilingualism; geographical and social variation of English; the notions of standard English, dialect, sociolect, accent.

8. недеља
предавање - Gender
women and employment; equal opportunities legislation; crimes against women; the ‘crisis of masculinity’.

9. недеља
предавање - Essay writing
essay types; stages of writing an essay; practice for the exam essay, revision of topics.

10. недеља
предавање - Mass media
the press in Britain; circulation of national daily papers; ownership; censorship.

11. недеља
предавање - British cinema
ganres in post-war British cinema: comedies, crime thrillers, "Swinging London", social problem, independent-experimental, heritage, hybrids, biopics.

12. недеља
предавање - Britain in Film
regional depictions; ethnicity and identity.

13. недеља
предавање - Contemporary Visual Arts
e.g. constructivism (Ben Nicholson, Victor Pasmor), abstract impressionism (William Scot, Roger Hilton, Alan Davie).

14. недеља
предавање - Youth cultures/subcultures
definition of subcultures; the birth of a teenager; from rebellion to complacence.

15. недеља
предавање - Revision of topics and discussion groups
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Стојић, С. (2015). British Cultural Studies, хрестоматија, скрипта.
Stojić, S. (2011). A View on Britain. Faculty of Philosophy, University of Belgrade.
↑↑↑