Историја уметности

Курс:
Методолошке основе докторских студија историје уметности (докт.)
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Александар Кадијевићредовни професор
др Предраг Драгојевићредовни професор
др Лидија Мереникредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријски: Проблем дефинисања предмета проучавања. Пресек (мапирање): зачеци и утемељење дисциплине - од ренесансе до 18. века; принципи дисциплине и стил; развој историје уметности у 19. веку. Кључне промене методологије, њихов смисао и циљеви током 20. века. посебни осврти на примену метода у историји архитектуре и у музеологији са херитологијом. Практично: Разматрање историјских и теоријских текстова и вежба различитих метода у анализи дела.
Циљ изучавања курса: Усавршено свеобухватно познавање историје развоја метода историје уметности, од настанка дисциплине до данас. Упознавање са новијим и савременим методама историје уметности и могућностима и начинима интерпретације уметничког дела.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе. Учешће у дискусији. Пре полагања потребно је положити делове градива код групе испитивача у договору са управником Одељења.
Облици наставе: Предавања групе предавача са Одељења за историју уметности, уз елементе дискусије са студентима.
План курса:

1. недеља
предавање - Разумевање реалности предмета историје уметности
Разумевање реалности предмета историје уметности и генеза неостварености њене интерпретације
др Драган Булатовић (01.03.2013)

2. недеља
предавање - Архив као извор за изучавање историје уметности
др Бранислав Тодић (08.03.2013)

3. недеља
предавање - Питање извора и упоришта код проучавања уметности
др Предраг Драгојевић (15.03.2013)

4. недеља
предавање - Методи изучавања средњовековне архитектуре
др Иван Стевовић (22.03.2013)

5. недеља
предавање - Нове технологије и студије византијске уметности
др Миодраг Марковић (29.03.2013)

6. недеља
предавање - Могућности интерпретација средњовековне уметности
др Јелена Ердељан (05.04.2013)

7. недеља
предавање - Методологија изучавања историје уметности новог века
др Саша Брајовић (12.04.2013)

8. недеља
предавање - Модерна уметност и плурализам интерпретација
др Лидија Мереник (19.04.2013)

9. недеља
предавање - Методологија научног проучавања историје архитектуре /од поч. 15. до поч 21. в./
др Александар Кадијевић (10.05.2013)

10. недеља
предавање - Закључна разматрања и припрема за испит
Закључна разматрања и припрема за испит - У договору са управником Одељења студент заказује консултације са групом предавача код којих ће полагати делове испитног материјала, да би на крају полагао већи део градива код ментора. (17.05.2013)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Art of Art History, ed. by D. Preziosi, Oxford History of Art, Oxford University Press, London 1998.109-165; 227-257; 277-339. za oblast IMU/Merenik
C. Mango, Byzantine Architecture, London 1986.
The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, ed. by M. F. Zimmermann, Sterling and Francine Clark Art Institute: 2003.
Art History, Aesthetics, Visual Studies, ed. by M. A. Holly- K. Moxey, Sterling and Francine Clark Art Institute: 2002.
P. Dragojević, Politics and Culture. Concept of Art as a Social Weapon in Yugoslavia and Serbia, zbornik Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije, I, sv. 3, Požarevac: Istorijski arhiv 2006
Art in Modern Culture, ed. by F. Frascina & J. Harris, Phaidon, London 1995.
L. Shaner, Byzantium on the web: renovation and reworking of the Dumbarton Oaks website
V. Foskolou, Byzantium on the web: new technologies at the service of museums and educational institutions for the presentation of Byzantine culture
S. Lazaris, Etudes byzantines et Internet
I.Maroević, “Dokumentacija spomenika kulture kao dio informacijskog sustava – principi I metode”, Sadašnjost baštine, Zagreb 1986, 260-290
О. Микић, Српско сликарство 18-20. Века. Одабране студије, Нови Сад 2005, 33-49, 55-57, 78-82
Wojciech Gluzinski, “Muzeum a dokumentacija”, u: U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, 293-318 (prevod na srpski će se nalaziti u “rideru”)
J. Bialostocki, Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Zagreb 1986 (168), za oblast IMU/Merenik
E. Panofski, Umetnost i značenje: Ikonološke studije, Beograd 1975, 19-43. za oblast IMU/Merenik
E. Panofski, O umetnosti, Beograd 1999, 131-227. za oblast IMU/Merenik
H. Belting et al. (ed.), Uvod u povijest umjetnosti, Zagreb 2007: 7-45; 141-373. za oblast IMU/Merenik
T. J. Clark, The Conditions of Artistic creation (9) (tražiti fotokopiju od mentora), za oblast IMU/Merenik
G. Pollock, Modernity and the spaces of Femininity (15) (tražiti fotokopiju od mentora), za oblast IMU/Merenik
Општа допунска литература
R. Nelson, R. Šif, Kritički termini istorije umetnosti, Novi Sad 2004, za oblast IMU/Merenik
В. Ј. Ђурић, Дубровачка сликарска школа, Београд 1963.
M. Jeffreys, Prosopography and the internet: new possibilities
T. Pratsch, Prosopographical Index of the Byzantine Empire
T. Gregory, Teaching Byzantine history online: reaching new generations of students
D. Smythe, The role of the computer and internet in teaching and researching Byzantium
Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies (London, 21-26 August 2006), Vol. II: Abstracts of Panel Papers, Aldershot 2006, 91-113
Ž. Dibi, Vreme katedrala. Umetnost i društvo 980-1420, Beograd 1989.
Nedogled Ikarije. Antologija metodološke građe (prir. M. Nedeljković), Kragujevac 2000.
↑↑↑