Историја уметности

Курс:
Методика наставе историје уметности (осн.)
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Александар Кадијевићредовни професор
др Предраг Драгојевићредовни професор
др Лидија Мереникредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Олга Шпехарванредни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Бранка Вранешевићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методика као наука. Задаци и суштина ликовне културе. Основи и елементи наставе ликовне културе, од припремања и организовања наставног рада, преко начина извођења наставе до процењивање резултата. Наставa историје у основним и средњим школама; израда семинарских, матурских и дипломских радова; проучавање уџбеника, израда приручника и дидактичких материјала; полагање стручних испита.
Циљ изучавања курса: Припрема студента за рад у образовању, за самостално извођење наставе, примену метода у настави историје уметности или ликовне културе, употребу уџбеника, израду дидактичких материјала.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на основне студије историје уметности и имати положене испите стручних предмета са треће године студија.
Облици наставе: Теоријска настава (предавања и вежбе) и пракса у основним и средњим школама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Карлаварис, Методика ликовног одгоја, Загреб 1988.
Milutin Perović, Metodika nastave istorije, Beograd 1995.
Општа допунска литература
И.Ивић - А.Пешикан - С.Јанковић - С.Кијевчанин, Активно учење, 1-2, Београд: Институт за психологију 1997.
P. N. Stearns - P. Seihas - S. Wineburg, Knowing,Teaching & Learning History, New York University 2000.
Zdravko Deletić, Ogledi iz metodike nastave istorije, Užice 2005.
↑↑↑